ÅRSMØTE SIF FOTBALL 2016

Årsmøte i SIF Fotball avholdes mandag 13. februar kl. 19:00 på Siffen.

Vanlige årsmøtesaker.

Forslag som ønskes behandlet må være innsendt til styret innen 30. januar.

Fullstendig saksliste med saksdokumenter vil være tilgjengelig hos styreleder Kjell Reiestad eller daglig leder Karl Johan Tørkli fra 6. februar.

Stavanger, 11.1.2017

SIF Styret