Fredag 17.02 ble det avholdt samling for trenere/lagledere i SIF Fotball.
Vi var ca 30 stk smalet til hyggelig sammenkomst i klubbhuset med koldtbord og god stemning.

Dagl.leder holdt en kort tale der økonomi og fremgang i SIF ble informert om.
Linn Wetteland fikk blomster for sitt arbeid med jentefotballen

Det var en hyggelig kveld med utveksling av idèer mellom lagene og flere talere hadde ordet og fortalte b.l.a om sine år i SIF i gamle dager

Til neste samling håper vi ennå flere melder seg på, for dette var en hyggelig kveld som absolutt bør gjentas.

 

 

 

RIH