Det blir etterlatt en del tøy o.l på Siffen.
Dette blir tatt vare på og oppbevares i garderoben.Ønsker du/dere å sjekke om det er noe dere/deres barn har glemt?

Hverdager mellom 09-14:00 er det stort sett folk tilstede på Siffen,utenom dette tar dere kontakt med:

Daglig leder Karl Johan Tørkli-990 39 961
FFO ansvarlig Tommy Nicolaisen-957 53 784