Da er det klart for årets høstlotteri. Laglederene på de respektive lag har fått mail fra dagl.leder om henting av loddbøkene. Alle som selger 2 loddbøker får sekk med SIF logo og nr/initialer på