Da er det klart for årets høstlotteri.
Laglederene på de respektive lag har fått mail fra dagl.leder om henting av loddbøkene.

Alle som selger 2 loddbøker får sekk med SIF logo og nr/initialer på