Da har det vært avholdt årsmøte for 2017.Det var desverre få som møtte, men nok til å få avholdt årsmøte. Nytt styre i SIF Fotball for 2018 er: Styreleder:Kjell Reiestad Nestleder:Rune I.Hauge(ny) Styremedlem:Knut Knapstad(gjenvalg) Styremedlem:Reid Henriksen(gjennvalg) Styremedlem:Live Seland Gjerpe(ny) Vara representant:Mette Hauge(ny) Ut av styret gikk Kjell Egil Fjeldså

      ÅRSMØTE SIF FOTBALL 2017   Årsmøte i SIF Fotball avholdes Mandag 19. februar kl 1900 på Siffen. Vanlige årsmøtesaker. Forslag som ønskes behandlet må være innsendt til styret innen 5.februar. Fullstendig saksliste med saksdokumenter ligger som vedlegg nederst i innlegget   Stavanger, 10.1.2016   styret   05 Regnskap 2017 og Budsjett 2018(4160) 

Continue Reading

SIF Fotball har avtale med Trimeriet i Hillevåg om trening for lag og spillere. Trimeriet er åpent 24 timer i døgnet! Er det et lag som har lyst å ha alternativ trening,styrketrening o.l, så er det bare å ta kontakt med daglig leder om lån av nøkkelkort.

Etter fjorårets cup med 100 lag og stor suksess inviterer SIF Fotball også i år lagene i Rogaland til fotballcup på SIFFEN.Turneringen går også i år over 2 helger!   Kampene går på 2 kunstgressbaner på SIF Stadion. Alle lagene spiller min 3 kamper på en dag + sluttspill Søndagen for Jenter/Gutter 13 og Jenter/Gutter14.