Til foresatte

Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler:

  1. Møt opp på trening og kamp-barna ønsker det.
  2. Gi oppmuntring til alle spillerne-ikke bare ditt eget barn
  3. Gi oppmuntring i medgang og motgang
  4. Respekter trener/lagleders bruk av spillere-seriøse innspill kan du gi etter kampen
  5. Se på dommeren som en veileder-respekter avgjørelsene
  6. Stimuler ditt barn til å delta-ikke press
  7. Vis respekt for klubbens arbeid-delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner
  8. Det er ditt barn som spiller fotball-ikke du
  9. Vis respekt for andre-ikke røyk på sidelinja
  10. Husk at barnet gjør som du gjør-ikke som du sier

Kilde: NFF/Fairplay