Personlig fotballutstyr som blir gjenglemt på Siffen blir tatt vare på for en gitt stund.

Foreldre oppfordres til å merke alt fotballutstyr med Navn og Telefonnummer.