Hittegods

Personlig fotballutstyr som blir gjenglemt på Siffen blir tatt vare på for en gitt stund.

Forledre oppfordres til å merke alt fotballutstyr med Navn og Telefonnummer.

Ellers kan gjenglemt fotballutstyr meldes til: sifstyret2013@gmail.com