DAGLIG LEDER
dagligledersif@gmail.com                                              

LEDER SIF-FFO 
SIFstyret2013@gmail.com

LEIE SIF HUSET

SIFHUS@gmail,com  (NB! Ny fra 20.03.14)                              

OVERGANGER PÅ FIKS: A-LAGET
Knut Knapstad.                              
knut.knapstad@lyse.net                                 
Tlf: 9718 9658                                               

OVERGANGER PÅ FIKS: BREDDE
Ingve Buerskog
ibuerskog@gmail.com
Tlf: 9768 1775

BANEDISPONERING BANE 1 & 2                          
sifbanedisponering@gmail.com, toasr62@icloud.com                                           
Se  'Lenker - Banedisponering'.

SIF HJEMMESIDE(WEB)
toasr62@icloud.com, hans.petter@paulzen.com,
Tilgang og support

SPORTSLIG UTVALG
(Oppdatering følger)
Ståle Nøstbakken
Arild Lothe:        arild.lothe@getmail.no
Linn Wetteland:  linn1704@hotmail.com