STAVANGER IF FOTBALL STYRET 2015

Styreleder:
Kjell Reiestad 
kjell@reiestad.no 
Tlf. 90 752 640

Nestleder:
Kjell Fjeldså
Kjell.fjeldsa@hydratight.com
Tlf. 95 362 590

Styremedlem
Anne Gro Henriksen
annegro.henriksen@gmail.com 
Tlf. 95 214 140

Styremedlem
Knut Knapstad 
knut.knapstad@lyse.net 
Tlf. 97 189 658

Styremedlem
Terje Thu 
terje.thu@lyse.net
Tlf. 91 684 394

Styremedlem
Reid Henriksen
reid.henriksen@getmail.no
Tlf. 93 822 312

Varamedlem
Linn Wetteland
linn1704@hotmail.com
Tlf.
99 356 520

Varamedlem

Rune Magne Nilsen
runemnilsen@hotmail.com 
Tlf. 98 043 708


Alle henvendelser til SIF Fotball rettes til Daglig leder Karl Johan Tørkli, Tlf. 99 039 961, dagligledersif@gmail.com