1. SIF Fotball leier ut klubblokalene i Banksjef Kleppesgate 10 til selskapsaktiviteter for godt voksne.
  2. Leietaker er ansvarlig for ro og orden i henhold til politivedtektene.
  3. Leietaker er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på lokaler og utstyr som påføres i tidsrommet leietaker benytter lokalene. Leietaker skal straks melde fra om eventuelle skader til utleier. Leietaker er også økonomisk ansvarlig for tap av nøkler som medfører at dørlåser må skiftes.
  4. Pris : Pris per kveld er kr 4.500 samt kr 1.000 i depositum. Depositumet tilbakebetales ved retur av nøkler dagen etter utleie. SIF Fotball kan holde tilbake hele eller deler av depositumet dersom utleier er økonomisk ansvarlig i henhold til pkt 3.
  5. Alkoholservering er tillatt kun til gjester over 18 år. Røyking er ikke tillatt innendørs.
  6. Huset ligger midt i et boligstrøk, vis hensyn til naboene, unngå støy og høy musikk som kan være til sjenanse for naboene.
  7. Utleier er ikke ansvarlig for eiendeler som leietaker mister.
  8. Leietaker plikter å gjøre seg kjent med husets rømningsveier, og til enhver tid vite hvor mange gjester som er til stede.
  9. Rydding og vasking : Alle gulv skal ryddes og klargjøres for vask. Vask foretas av utleier. Bord ryddes og alle matrester, papirrester og tomgods tømmes i avfallssekker. Avfallssekkene settes i gangen.
  10. Overnatting er ikke tillatt.
  11. Av utstyr er det 1 stk Marshall Woburn trådløs høytaler og internett til leietakers disposisjon.Det er ikke prosjektor/lerret i lokalet.

Vi håper dere får et hyggelig arrangement.

Ved spørsmål eller bestilling vennligst fyll ut skjemaet.