Banedisponering VÅREN 2017.  (2016-12-22  15:36:36

Ber om at Trenere/Lagledere sjekker følgende: 
- Samsvarer Banedisponering med RFK terminliste for ditt lag ?
- Ønskes mer eller endret treningstid ?

/Banedisponering Spring 2017_2.png
Kommentarer sendes til: dagligledersif@gmail.comMvh
BaneAdmin