BANEDISPONERING VÅREN 2017

Fullstendig oversikt finnes ved å gjøre følgende:
Gå til MenyValg på venstre side og klikk på Banedisponering.

NB!
Ber om at Trenere/Lagledere sjekker følgende: 
- Samsvarer Banedisponering med RFK terminliste for ditt lag ?
- Ønskes mer eller endret treningstid ?

Ønske om endringer sendes til: dagligledersif@gmail.com