STAVANGER IF FOTBALL STYRET 2017

Styreleder:
Kjell Reiestad
styreleder@sif-fotball.no
Tlf. 90 752 640

Nestleder:
Kjell Fjeldså
Tlf. 95 362 590

Styremedlem
Reid Henriksen
Tlf. 93822312

Styremedlem
Knut Knapstad
Tlf. 97 189 658

Varamedlem
Linn Wetteland
Tlf. 99 356 520

Varamedlem
Anne Gro Henriksen
Tlf. 98 043 708

Alle henvendelser til SIF Fotball rettes til Daglig leder Karl Johan Tørkli
dagligleder@sif-fotball.no