G15-Elite

Gutter 2000 - G15 Elite - oversikt og informasjon
 • Utgår   MAN 2/3 TRENING 18:00 - 20:00 SIF1/Vaulen - Randaberg Arena - Øystein
   Biller kjører fra Vaulenbanen kl 17:35, ved Kiwi kl 17:38 og ved Brustadbua 17:40 :-)
 • MAN 2/3 Kvalik kamp KL. 20:00  SIF - Ålgård   På Siffen  Oppmøte SENEST 19:10.

 • TIR 3/3 TRENING 17:00 - 18:30 SIF1/Vaulen - Siffen - Kolli

 • ONS 4/3 TRENING 17:30 - 19:00 SIF1/Vaulen - Siffen - Kolli 

 • TOR 5/3 TRENING 18:30 - 20:00 SIF1/Vaulen - Randaberg Arena - Øystein
   Biller kjører fra Vaulenbanen kl 18:00, ved Kiwi kl 18:08 og ved Brustadbua 18:10 :-)

 • Utgår?  SØN 8/3 TRENING 19:00 - 20:00 SIF1/Vaulen - Arena Treningsstudio

  Frivillig trening som koster 50-75 kr pr gang avhengig av antallet som deltar. Her oppfordres også foreldre, søsken etc til å delta!


  PS! Husk å gi beskjed på SMS dersom du er skadet/syk og ikke kan komme ! Nr 906 65 290. (Øystein )

 O r d e n s m e n n 

 • Thomas
 • Mads

 K o m m e n d e   k a m p e r 

 

2.Mars Kvalik  SIF - Ålgård kl. 20:00 på SIFFEN.


 T r e n e r  &  s t ø t t e a p p a r a t 

 • HOVEDTRENER - ØYSTEIN RANDEBERG - oystein.randeberg@gmail.com - 90665290

 • ASS.TRENER - KARL JOHAN TØRKLI - dagligledersif@gmail.com - 99039961

 • ASS.TRENER - RUNE NILSEN - rune@stavangerelektro.no - 98043708

 S e s o n g e n  o g  l a g i n f o r m a s j o n 

Da gleder me oss veldig te ny sesong. Når det gjelder turneringer, så ønsker me å gjenta suksessen fra i fjor med deltakelse i Nørhalne Cup i Danmark. Denne skjer på forsommeren. På sensommeren satser me på deltakelse i Sandar Cup.

 S p i l l e r e   p å   k r e t s l a g   G 1 4 

Gratulerer til Harald Tangen & Mads Bådsvik som er tatt ut til å trene med G14 sitt kretslag hver 3. uke frem til påske.