G2006

Har du lyst til å spille fotball?

Vi har trening på onsdager og torsdager kl 18 på SIF banen.

Ta kontakt med Thorleif Skov

thorleif_skov@hotmail.com

tlf 95421574