Ansvarlig leietaker må være til stede under hele arrangementet!

 1. Leietaker er ansvarlig for ro og orden i henhold til politivedtektene.
 2. Leietaker er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på lokaler og utstyr som påføres i tidsrommet leietaker benytter lokalene. Leietaker skal straks melde fra om eventuelle skader til utleier.
 3. Om brannalarm går, skal først brannvesen varsles og deretter kontaktperson for utleier. Om leietaker er ansvarlig/årsak for utløsing av brannalarm, vil evt. kostnader på utrykning tilfalle leietaker.
 4. Bruk av konfetti o.l er ikke tillatt i lokalet da dette skader gulvet! Dette medfører automatisk tap av depositum.
 5. Snus skal ikke kastes på gulvet, i vasker eller urinal, dette medfører automatisk trekk i depositum.
 6. Alkoholservering er tillatt kun til gjester over 18 år. Røyking er ikke tillatt innendørs.
 7. Huset ligger midt i et boligstrøk, vis hensyn til naboene, unngå støy og høy musikk som kan være til sjenanse for naboene.
 8. Utleier er ikke ansvarlig for eiendeler som leietaker mister.
 9. Leietaker plikter å gjøre seg kjent med husets rømningsveier, og til enhver tid vite hvor mange gjester som er til stede.
 10. Rydding og vasking: Alle gulv skal ryddes og klargjøres for vask. Vask foretas av utleier (ikke oppkast, knuste glass o.l). Bord ryddes og alle matrester, papirrester og tomgods tømmes i avfallssekker. Avfallssekkene kastes i containteren som står utenfor lokalet. Pant legges enten i lokalets pantestasjon, eller tas med når en forlater lokalet. Leietaker er pliktig å sjekke at dører er lukket og låst når leietaker forlater lokalet. Kostnader ved skader/tyveri som oppstår ved ulåst dør, dekkes av leietaker.
 11. Overnatting i lokalet er ikke tillatt.
 12. Det er ikke tillatt med betalte arrangement (inngangsbilletter o.l).
 13. Det er ikke tillatt å leie for andre personer. Leietaker plikter selv å være tilstede under hele arrangementet.
 14. Av utstyr er det 1 stk Marshall Woburn trådløs høytaler, internett, lerret og projektor i lokalet til leietakers disposisjon.