SIF TELENOR XTRA FFO er et fotballtilbud etter skoletid – fotballfritidsordning (FFO) til alle barn fra 1. – 7. klasse i Hillevåg bydel.

Vi ønsker å skape trivsel og utvikling blant de unge gjennom et godt og kvalitetssikret tilbud til barna etter skoletid som vil komme fotballen og samfunnet for øvrig til gode.

Det er viktig at unge gutter og jenter er i daglig aktivitet. Ved å påvirke aldersgruppen 7-12 år håper vi å kunne påvirke barnas motoriske, mentale og sosiale beredskap. Målet er at barna er aktive og blir best mulig ut ifra den enkeltes forutsetning. Alle skal få oppleve mestringsfølelse uansett alder, nivå og kjønn.

Fotballaktiviteten er sentral, men den må utformes som et supplement til den vanlige fotballtreningen på ettermiddagen, og ikke fremstå som et rekrutteringstiltak alene. Det er tenkt allsidighet i fotballrelevante aktiviteter generelt, og variasjon i fotballen spesielt. Vi utvikler bevegelsesglede og gode vaner. I tillegg til den fysiske aktiviteten, setter vi fokus på kosthold, fair play og trening av sosiale ferdigheter også utenfor idrettsbanen. Barna skal bli utfordret på samarbeid, selvstendighet, ansvar og planlegging.

Visjon og målsetting

Skape bevegelsesglede

 • Trygghet vs. Utfordring + Mestring = Trivsel og Utvikling
 • Variert og god aktivitet
 • Stimulere til mer aktivitet

Pedagogiske stikkord

 • Se og bli sett
 • Gi og ta ansvar
 • Mobbefritt og fair play
 • Trygge og forutsigbare rammer
 • Medbestemmelse

Bidra til gode vaner

 • Kosthold
 • Selvstendighet
 • Respekt
 • Planlegging og struktur

Åpningstider

Telenor Xtra FFO følger skoleruten. Ved planleggingsdager/helligdager som gjelder skolen, har FFO stengt. FFO har også stengt i påsken og romjulen.

Åpningstidene for FFO er tirsdag, onsdag og torsdag fra 13:00 til 16:00.

SIF har 50 tilgjengelige plasser hver dag.

Ved stor påmelding, er SIF medlemmer prioritert.

Mat

Alle får sunn mat og drikke hver dag i form av brødmat og frukt, samt varm-mat onsdag og torsdag. All mat og drikke er inkludert i FFO prisen. Dersom barnet har matallergier/intoleranse eller andre spesielle matbehov, er det viktig at det gis beskjed om i påmeldingen. 

Priser

Pris FFO skoleåret 2021/2022 er:

1 dag i uken:              600,- pr måned (+ kr. 300 per ekstra søsken/barn i samme husstand)

2 dager i uken:           900,- pr måned (+ kr. 450 per ekstra søsken/barn i samme husstand)

3 dager i uken:           1.200,- pr måned (+ kr. 600 per ekstra søsken/barn i samme husstand)

Vi sender ut regning den 1. i hver måned (forhåndsbetaling).

Påmelding

For å bestille plass til ditt barn på Stavanger IF – FFO, send epost til ffo-leder@sif-fotball.no med følgende opplysninger:

 • Navn på deltaker:
 • Ønskede dager:
 • Fødselsdato:
 • Navn på foresatt:
 • Telefon foresatt:
 • Epost foresatt:
 • Adresse:
 • Skole:
 • Matallergier/intoleranse/eventuelle hensyn:

Oppsigelse

Oppsigelsestiden er 2 måneder, fra og med den 1. i påfølgende måned. Oppsigelsen skal varsles på Spond eller epost til ffo-leder@sif-fotball.no

Hvis en vil redusere plasstørrelse gjelder det som oppsigelse av en del av plassen og oppsigelsesreglene gjelder.

Faktura/betaling

Faktura sendes til epostadressen bestillingen er registrert med via appen og nettsiden Spond. Vi anbefaler alle med smarttelefon å laste ned appen Spond for å holde seg oppdatert på informasjon.

Husk at utgifter til FFO i likhet med SFO blir trukket av på skatten.

Aktivitetsplan

Ettersom skolene slutter til litt forskjellige tider ser aktivitetsplanen ut som følgende:

 • Skifter og gjør oss klare for bespisning og trening i garderober.
 • Spiser i Kiosken på VIP-brakken; åpen fra kl. 13:00 – 14:45.
 • Mulighet for å gjøre lekser.
 • Fri lek etter man har spist frem til 14:45.
 • Fotballøvelser (i tråd med NFFs skoleringsplaner og Trenerløftet) fra kl. 14:45 – 15:30
 • Smålagsspill 15:30 – 16:00

Fravær skal meldes til Nils Michauck via SPOND.

Bilder/video som blir tatt på SIF FFO vil kun bli brukt i SIF sammenheng – Hjemmeside og lignende. Om det ikke er ønskelig at deres barn blir med på det, så gi beskjed på epost til ffo-leder@sif-fotball.no

Kontakt

FFO Leder – Nils Michauck

Telefon: 414 88 359
Epost: ffo-leder@sif-fotball.no