Tradisjon tro arrangeres SIFdagen igjen 17.september, lørdagen nærmest Stavanger IFs fødselsdag. 

 

SIF dag program