ÅRSMØTE FOR 2022

                                                STAVANGER IF ALLIANSEIDRETTSLAG

                                        Onsdag 15. februar 2023 kl 1900 på SIF Stadion

 

 

 

Det innkalles herved til årsmøte for 2022 i Stavanger IF Allianseidrettslag Onsdag 15. februar 2023 kl 1900 i  SIF’s lokaler på SIF Stadion.

Saksliste :

 

  1. Godkjenne innkalling

1.2 Valg av ordstyrer

1.3 Valg av referent og 2 representanter til å underskrive årsmøteprotokollen

1.4 Godkjenning av saksliste

  1. Årsberetning
  2. Regnskap 2022
  3. Forvaltning av kapitalen
  4. Utmerkelser
  5. Valg

 

Styret har i 2022 bestått av :

Kjell Reiestad, leder

Reid Henriksen, nestleder

Mette Seglem Aasen, styremedlem

Thor Arne Aasen, styremedlem

Ingeborg Erland, styremedlem

Knut Knapstad, varamedlem

 

Komiteer :

Kontrollkomite : Ole Nordbø, leder

Valgkomite :        Rune Hauge, leder

                              Inger Hernæs, varamedlem

 

Det er ønskelig at samtlige gjenvelges for en ny periode, bortsett fra Rune Hauge som er sluttet i SIF.

 

Stavanger, 13. januar  2023

Styret