Årsmøte i SIF Fotball avholdes tirsdag 28. mars kl 1900 på Siffen.

 

Vanlige årsmøtesaker.

 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 14. mars 2023 til styret@sif-fotball.no eller dagligleder@sif-fotball.no

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av SIF Fotball i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til SIF Fotball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

 

Fullstendig saksliste med saksdokumenter vil være tilgjengelig hos styreleder Kristian Kråkenes eller daglig leder Christoffer Midbøe Lunde senest en uke før årsmøtet.

 

Stavanger, 22.02.2023

 

Styret